Tag: fang ntumu head

Fang Betsi „Ntumu“ reliquary head

Sculptural element from a reliquary ensemble – head („NLO BYERI”) FANG „Ntumu“